Sandlådetjafs mellan (L) och (M)

Liberalerna och Moderaterna i Alingsås har svårt för varandra. Det är ingen hemlighet. Osämjan kan ta sig barnsliga uttryck.

ANNONS

I AT:s artikel att kommunen ska sätta upp nya infartsskyltar till Alingsås, sa kommunalrådet Daniel Filipsson (M) att de två nya på E20 blir digitala, där budskapet ska kunna bytas ut.

Det fick Liberalerna att reagera. På Facebook skrev partiet att de tycker det är bra att Moderaterna har ändrat sig och att digitala informationstavlor var något (L) gick till val på 2018. (M) kontrade med att de varit drivande redan förra mandatperioden och att de inte sett några initiativ från (L). Sen följde ett meningsutbyte om vilket av de båda partierna som var först med förslaget och vilket som varit mest drivande i frågan. Kan tycka att det viktigaste ändå är att partierna är överens i sakfrågan! Det positiva är att de är aktiva på sociala medier, något jag efterlyste i förra veckan.

ANNONS

Mellan allians(o)vännernas sandlådebråk gjorde Boris Jernskiegg (SD) ett inlägg, att kostnaderna för digitala skyltar är slöseri med skattepengar. Med tanke på hur intetsägande nuvarande skyltar är tycker jag att kostnaderna för dessa är ett värre slöseri med skattemedel. Men jag har svårt att bli särskilt upprörd.

Turerna i samhällsbyggnadsnämnden fortsätter. Kommunstyrelsens beslut att granskningen av samhällsbyggnadsnämnden (SBN) skulle göras av en utomstående advokatfirma får kritik. Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, anser att kommunstyrelsens agerande är i gråzonen. Det finns ett liknande fall i Kalmar kommun. Här ville den borgerliga oppositionen ha en utomstående granskning av politiska bygglov. Det blev blankt nej från den styrande majoriteten, ledd av kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S).

Efter det att ”Kalmarärendet” blev känt har två av ledamöterna i SBN - Lars Bolminger (L) och nuvarande ordförande Zlatibor Sinik (C) - lämnat in en JO-anmälan mot kommunstyrelsen i Alingsås. Fortsättning följer!

Synpunkter på konsultutredningar har även politiker i Halmstad. Här finns planer att bygga ett 16 våningar högt hotell. Länsstyrelsens gör tummen ner, på grund av stora negativa konsekvenser för riksintresset för kulturmiljövård. Kommunstyrelsens ordförande Jonas Bergman (M) var inte imponerad av konsultrapporten. I kommunfullmäktige sa han, ”En dålig konsultrapport är en dålig konsultrapport”.

Jag följer kommunalråden i Kalmar och Halmstad med extra intresse, då jag en gång i tiden var kurskamrat med både Johan Persson och Jonas Bergman på statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet!

ANNONS