Återigen visar Sverigedemokraterna sin bristande respekt för den personliga integriteten, en grundsten i den svenska rättsstaten, skriver Hugo Peterson, ordförande för Centerpartiet i Alingsås.
Återigen visar Sverigedemokraterna sin bristande respekt för den personliga integriteten, en grundsten i den svenska rättsstaten, skriver Hugo Peterson, ordförande för Centerpartiet i Alingsås. Bild: Privat

SD vill återigen kränka den personliga integriteten utan brottsmisstanke

Återigen visar Sverigedemokraterna sin bristande respekt för den personliga integriteten, en grundsten i den svenska rättsstaten, skriver Hugo Peterson, ordförande för Centerpartiet i Alingsås.

ANNONS
|

Det var med liten förvåning som jag häromdagen läste Sverigedemokraternas, med Jernskiegg i spetsen, senaste populistiska förslag om att drogtesta gymnasieelever. Återigen visar de sin bristande respekt för den personliga integriteten, en grundsten i den svenska rättsstaten. Vi bör komma ihåg att gymnasieelever är individer med rätt till privatliv och respekt, och de bör inte behandlas som brottslingar utan en konkret misstanke om brott. Sverige är trots allt en rättsstat där skyddet av den personliga integriteten är en grundläggande princip, och det är oansvarigt att urholka densamma.

Effektiviteten av drogtestning som ett preventivt verktyg är högst tvivelaktig. Erfarenheter från andra länder, såsom USA, visar att drogtestning inte leder till betydande minskningar av droganvändning bland ungdomar. Istället skapar det en känsla av misstro och alienation mellan skolan och eleverna, vilket bara skulle förvärra eventuella drogproblem på en skola. Utöver detta har jag otroligt svårt att se att någon som faktiskt tagit droger den senaste tiden skulle ge samtycke till ett drogtest, och att då hota med att de skulle få byta skola är att sätta dem under tvång vilket är direkt regelvidrigt. Potentialen för detta förslag är därmed minst sagt lågt... Om Sverigedemokraterna verkligen vill hjälpa ungdomar med drogproblem behöver vi istället satsa på förebyggande åtgärder såsom drogutbildning, stöd och rådgivning för dem som behöver det, och ökat samarbete mellan skolan, föräldrar och samhället som helhet. Alltså sådant som faktiskt har belägg i forskningen.

ANNONS

Jag föreslår därmed att Sverigedemokraterna istället tittar på exempel från andra kommuner och länder som framgångsrikt har arbetat med att minska droganvändningen bland ungdomar genom utbildning, förebyggande åtgärder och stödprogram. Vi bör satsa på att skapa en trygg och stödjande miljö för våra ungdomar istället för att införa potentiellt olagliga och ineffektiva tvångsåtgärder. Men hårda tag och skrämsel verkar vara de verktyg Sverigedemokraterna känner till. Jernskiegg och gänget borde istället fundera över vad deras tilltag med tvångstester kommer göra för ungdomarnas tillit till vuxenvärlden och politiken.

Hugo Peterson, ordförande Centerpartiet i Alingsås

LÄS MER:SD-förslaget: Drogtesta gymnasieelever

LÄS MER:SD-profilen Lars Jaeger lämnar – går över till annat parti

ANNONS