Se över arbetsvillkor och löner för alla som arbetar i äldreomsorgen
Se över arbetsvillkor och löner för alla som arbetar i äldreomsorgen Bild: Tobias Kjellberg

Se över arbetsvillkoren och lönerna i äldreomsorgen, inte bara för vikarier

Chefen ringde och berättade att jag skulle få 6 000 extra för att jobba inom äldreomsorgen i sommar.

ANNONS
|

För mig vittnar erbjudanden om extra pengar till sommarvikarier inte bara om svårigheterna att rekrytera nya vikarier utan mer oroväckande om svårigheterna att locka tillbaka erfarna vikarier.

För lika lite som man ska underskatta betydelsen av utbildad och kompetent personal i allmänhet, ska man underskatta betydelsen av erfarna vikarier. Det finns nämligen en föreställning att det inte krävs någon särskild kompetens för att jobba inom äldreomsorgen, något som gör att man kan se de som jobbar där som utbytbara.

Coronakommissionen noterade i sin första delrapport att detta möjligen var sant på åttiotalet då ribban för att få beviljade insatser var betydligt lägre och arbetet följaktligen hade karaktären av vanligt hushållsarbete. För att få insatser inom hemtjänst och framför allt för att bli beviljad en plats på ett äldreboende idag behöver man dock vara rätt dålig. Det betyder att arbetet inom både hemtjänst och särskilda boenden har mycket större inslag av kvalificerat omsorgsarbete nu än förr.

ANNONS

Men intimt omsorgsarbete ställer höga krav på bemötandet; att kunna möta en människa där den befinner sig mentalt. Det räcker det inte att vara artig och väluppfostrad. Det krävs en bred social kompetens med insikter i hur olika livserfarenheter och sjukdomar påverkar själslivet. Människorna man möter är dessutom sköra och för att kunna utnyttja vårdtagarens egna resurser på ett säkert sätt behövs insikter i anatomi och fysiologi. Man ska förstå och samvetsgrant utföra de av sjuksköterskorna delegerade vårdinsatserna, som att ge medicin i tid och på rätt sätt. Man ska uppmärksamma och kommunicera förändringar i vårdtagarnas mående. Man ska överhuvudtaget göra massor av saker, som kräver erfarenhet och åtminstone grundläggande medicinska kunskaper.

Det finns givetvis vårdnära arbeten inom äldreomsorgen som kan utföras av en grön och oerfaren vikarie under uppsikt och handledning, men över tid har de genuint enkla arbetsuppgifterna blivit allt färre. Följden blir att kvalitén på omvårdnaden sviktar och arbetsbelastningen för ordinarie personal går upp enormt på sommaren.

LÄS MER:Ge även fastanställda extra pengar

LÄS MER:Svårare än någonsin att få tag i sommarvikarier till äldreomsorgen

LÄS MER:Svårt få tag i sommarvikarier till jobb i vård och omsorg

Så vad borde kommunen göra? Man behöver få in bättre utbildad och mer erfaren personal, som pensionerade undersköterskor och studenter från relevanta högskoleprogram. Och för att lyckas med det så är det nog dags att på allvar fråga sig hur arbetsvillkor och löner ser ut – och inte bara för vikarier.

Erfaren vikarie

ANNONS