Ungas psykiska ohälsa är en av vår tids största samhällsutmaningar, skriver debattörerna.
Ungas psykiska ohälsa är en av vår tids största samhällsutmaningar, skriver debattörerna. Bild: Stig Hedstrom

Skolministern – sätt psykisk hälsa på schemat

Ungas psykiska ohälsa är en av vår tids största samhällsutmaningar. Samtidigt som Världshälsoorganisationen (WHO) lyfter undervisning i psykisk hälsa som sin främsta rekommendation, visar granskningar från Skolinspektionen att svenska läroplanen brister på flera punkter. Skolministern måste agera och tillsätta en utredning, skriver talespersoner från 16 expertorganisationer.

ANNONS
|

I Sverige lider varannan 15-åring av återkommande psykiska besvär och självmord är fortsatt den vanligaste dödsorsaken bland unga i åldern 15–24 år. Varje år kostar psykisk ohälsa samhället 170 miljarder kronor och det står för hälften av alla sjukskrivningar.

Många insatser behövs, från att stärka skolan och elevhälsan till att korta vårdköerna. I WHO:s rekommendationer över samhällsinsatser för ungas psykiska hälsa betonas en åtgärd framför alla andra: ge unga undervisning i psykisk hälsa.

Eleverna har larmat länge och är trötta på att försöka lära sig detta från nätet. Dessutom finns ett starkt folkligt stöd där åtta av tio svenskar vill se skolundervisning i psykisk hälsa. Forskning visar också att elever som får lära sig om psykisk hälsa mår bättre och har lättare att klara skolan.

ANNONS

I rapporten "Psykisk hälsa på schemat" som släpptes nyligen syns att Sverige ligger efter jämförbara länder. I exempelvis Finland, Danmark och Norge är undervisning i psykisk hälsa redan obligatoriskt i grundskolan.

Rapporten visar också att Skolinspektionen i upprepade granskningar har riktat skarp kritik mot skolornas bristande hälsoundervisning. Även i de ämnen där psykisk hälsa nämns i läroplanen (biologi samt idrott och hälsa) blir det alltför ofta ett ensidigt fokus på fysisk hälsa.

Vi vänder oss härmed till skolministern i ett gemensamt upprop, där vi välkomnar alla som vill ansluta – på sociala medier, vid kaffeautomaten och i klassrummet. Vi vill se:

  • Att alla elever får undervisning i psykisk hälsa.
  • Att Skolverket får i uppdrag att utreda hur psykisk hälsa ska införlivas i läroplanen för grundskola och gymnasium – inte som en bisats utan som ett explicit kunskapsområde.
  • Att skolorna får rätt förutsättningar att kunna undervisa i psykisk hälsa. Lärarnas arbetssituation är redan pressad och psykisk hälsa på schemat får inte lägga sten på börda.

Det var i mitten av 1800-talet som fysisk hälsa fick sin självklara plats på det svenska skolschemat. Hundra år senare var det den sexuella- och reproduktiva hälsans tur. Nu är det hög tid för 2000-talets stora hälsoundervisningsreform: sätt psykisk hälsa på schemat.

Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris

Maja Frankel, generalsekreterare Friends

Annso Blixt, ordförande Föreningen Tilia

Karin Schulz, generalsekreterare Mind

Conny Allaskog, ordförande NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll

Siri Helle, grundare Psykisk hälsa på schemat

Lena Svedjehed, ordförande Psykologer i förskola och skola

Mia Göransdotter Hammar, ordförande Riksföreningen för skolsköterskor

Rickard Bracken, generalsekreterare Suicide Zero

Pernilla Gudmundsson, ordförande Svenska Skolläkarföreningen

Embla Persson, ordförande Sveriges Elevkårer

Lilian Helgasson, ordförande Sveriges Elevråd

Caroline Bergh, ordförande Sveriges Skolkuratorers Förening

Klas Bergling, grundare Tim Bergling Foundation

Eva Glückman, generalsekreterare Tjejzonen

Pernilla Baralt, generalsekreterare Unicef Sverige

LÄS MER:Experten: Så förändrar man kulturen i omklädningsrummet

LÄS MER:Gymnasiet växer – elstudenter tar över Arena elvas lokal

LÄS MER:Iryna vill stanna i Alingsås: ”Hoppas att Sverige kan vara en nystart för oss”

ANNONS