Trafikverket prioriterar höghastighetståg. Inte en krona läggs på nya järnvägsspår Alingsås-Göteborg. Synd tycker kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson (M), men inte mycket som kommunen kan göra något åt.
Trafikverket prioriterar höghastighetståg. Inte en krona läggs på nya järnvägsspår Alingsås-Göteborg. Synd tycker kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson (M), men inte mycket som kommunen kan göra något åt. Bild: Ronny B Nilsson

Två nya spår Alingsås-Göteborg fortsatt lika angeläget!

Signaturen GL vill se två ytterligare järnvägsspår Alingsås-Göteborg. Det vill jag också. Det vore väldigt bra för Alingsås på många sätt.

ANNONS

Under flera år har Alingsås kommun för egen del och tillsammans med övriga kommuner längs med Västra Stambanan också kämpat för att detta ska bli verklighet. Häromveckan kom så Trafikverkets förslag till ny nationell plan för kommande 10 år utifrån regeringens direktiv och ekonomiska ramar. Inte en krona fanns med för två ytterligare spår. Inte ens ett litet hedervärt omnämnande om framtida behov och utredningar fanns med. Över detta uttryckte jag och många med mig besvikelse och förvåning.

Varför har det då blivit så här? Svaret finns tydligt i Trafikverkets förslag. Miljarderna läggs på nya höghastighetsbanor, som inte kommer stanna i Alingsås, och som ska stå färdiga någon gång år 2045-2050. Denna investering kommande 30 år är så omfattande att åtskilliga andra objekt runtom i landet helt enkelt prioriteras bort oavsett hur angelägna de är. Och det är inget konstigt i sig, för allt sker i enlighet med regeringens direktiv och prioriteringar.

ANNONS

Signaturen GL drar med anledning av detta den något förvånande slutsatsen att jag i egenskap av ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i Västra Stambanegruppen skulle vara ansvarig för vår socialdemokratiska regerings beslut. Inom Västra Stambanegruppen har vi vinnlagt oss om att inte företräda våra respektive partier utan våra kommuner, då vi är övertygade om att det är mer framgångsrikt på längre sikt. Men om jag förväntas bära ansvar för nationella beslut på lokal nivå så vill jag förtydliga att det parti jag tillhör är emot nya höghastighetståg av just den anledningen att andra objekt, likt två nya spår på Västra Stambanan, sannolikt aldrig kommer bli av så länge denna regerings prioriteringar kvarstår.

Det är smickrande i sig att jag tillmäts sådan tyngd i nationell politik men jag vill ändå hovsamt meddela att mitt inflytande över statsminister Magdalena Andersson än så länge är relativt blygsamt. Men vad jag hittills hört och sett av vår nya statsminister verkar hon ändå kunna ompröva en del tidigare ställningstaganden, så hon kanske överraskar till våren med en presskonferens på Alingsås station där hon presenterar de två nya spåren som regeringens stora satsning. Låt oss hoppas!

Daniel Filipsson (M), Kommunstyrelsens ordförande

ANNONS