Arkivbild.
Arkivbild. Bild: Katrin Niklasson

Ungdomar får inte ha roligt

Låt ungdomar uttrycka sig på ett säkert sätt som får dem att bli engagerade medborgare, skriver signaturen Medborgarrättskämpe.

ANNONS
|

Svar till ”Kommunen tar hit gangsterrappare – hur tänkte ni?”, 14 oktober

Ungdomar, ni får inte ha roligt! Detta märker vi på människan som skrev insändaren om Greekazo-konserten i och med att invånaren drar upp fördomar samt kritik om “gangsterrap” som tydligen innehåller droger och vapen.

Enligt barnkonventionen: “Barn och unga vet själva bäst vilka utmaningar de står inför. Om inte vuxna lyssnar och tar barns och ungas erfarenheter och upplevelser på allvar kommer deras perspektiv saknas i beslut som vuxna tar, till exempel i politiken eller i skolans värld. Det gör att barns behov inte prioriteras.”

Detta märks ännu en gång genom fördomarna och kritiken denna invånare har. Man väljer att kritisera för att inte ha en förståelse varför man gör konserter för ungdomar av ungdomar.

ANNONS

Detta skall jag förklara! Ungdomar gör konserter för ungdomar för att delvis ha en meningsfull fritid och inte sitta vid bussterminalen kl 21:00 men även för att skapa gemenskap och krossa segregationen.

Tydligen vill inte denna invånare göra detta, med detta hänvisar jag till invånaren som skrev insändaren “Kommunen tar hit gangsterrappare - hur tänkte ni?”.

Vill vi leva i en värld av frid och fröjd? Om svaret är ja, låt ungdomar uttrycka sig på ett säkert sätt som får dem att bli engagerade medborgare. Det betyder även när det är en konsert med en rappare.

Du som undrar vad ett säkert sätt är att uttrycka sig på när det gäller ungdomar? Fråga ungdomarna!

“A posteriori”

Medborgarrättskämpe

LÄS MER:Kommunen tar hit gangsterrappare – hur tänkte ni?

ANNONS