Var har samverkan med andra aktörer tagit vägen?

Idag på världsdagen för social rättvisa vill vi Alingsås kristdemokrater dagen till ära lyfta vikten av förebyggande arbete i vår kommun samt vikten av samarbete med andra samhällsaktörer för ändamålet.

ANNONS

Social rättvisa handlar om möjligheten för människor att nå sin fulla potential i samhället vi lever i. Det innebär jämlikhet och ett gemensamt ansvar för alla. Med andra ord är vi alla ansvariga för varandras välbefinnande och bör arbeta för lika möjligheter i livet – för alla.

Ett samhälle som främjar social rättvisa måste stödja människors möjligheter att oavsett förmåga kunna välja sysselsättning, skola, arbete och liv. För att få bukt med sociala orättvisor i Alingsås kan inte vi som kommun fastna i uppfattningen att ensam ska vara stark och inte heller bete oss som brandman-Sam som rycker ut enbart för att släcka bränder. Det krävs ett arbete för att göra alla medvetna om brandrisker och på så vis undvika nya bränder.

ANNONS

Länge har vi i Alingsås jobbat med sådant förebyggande arbete, men kanske inte alltid hunnit stanna upp och reflektera kring vad vi gör och om våra insatser har den samhällsnytta de var tänkta att ha från början. För att uppnå långsiktig social rättvisa behöver vi tänka om och tänka nytt och se till att anpassa våra arbetsmetoder utifrån den verklighet vi de facto lever i.

Alingsåspolitiken måste därför ta diskussionen kring det förebyggande arbetet samt planera arbetet långsiktigt. Det kräver tydliga planer som omfattar alla kommunens verksamheter och dessutom involverar civilsamhället och företag. Vi inom Alingsås kommun är inte är ensamt starka utan behöver kraften från civilsamhället och företag i hela kommunen för att fortsätta bygga upp ett socialt rättvisesamhälle.

Vi är alla oavsett samhällssektor ansvariga för att arbeta för goda livsmöjligheter för alla. Vårt förslag är därför att politiken i betydligt högre grad än nu ska utgå från att idéburna och socialt engagerade företag och organisationer har en roll att spela tillsammans med Alingsås kommun.

Alingsås Kristdemokrater, genom Lady France Mulumba, gruppledare

ANNONS