I Herrljunga kommun tycks det vara viktigt med säkerhetshöjande åtgärder på vägarna, men inte på Vretavägen, skriver insändarskribenten.
I Herrljunga kommun tycks det vara viktigt med säkerhetshöjande åtgärder på vägarna, men inte på Vretavägen, skriver insändarskribenten. Bild: Jenny Schagerlind

Varför är Vretavägen inte prioriterad?

Man förvånas över att på vissa ställen i Herrljunga kommun verkar det vara viktigt med säkerhetshöjande åtgärder på vägarna medan det på andra ställen anses vara onödigt.

ANNONS
|

Dock är det en sak som tydligen ändrats i kommunens förhållningssätt gentemot statliga vägar eftersom man låtit rv182 mellan Ljung och Annelund få sänkt hastighet från 70 till 50 km/tim.

Sedan har man gjort samma sak vid IMI fast där har man ändrat från 50 till 30 km/tim, vilket jag antar är beroende på förskolan

Men detta kanske inte är någon förändring då det på rv183 Stora Skolgatan sedan långt tidigare satts upp farthinder av olika slag dock utanför 30 zonen

Efter diskussioner har boende utefter Vretavägen kommit fram till orsaken till kommunens motvilja till att ändra hastighetsgränsen. Det måste bero på två faktorer dels kostnaden, dels att medelåldern är klart högre än på andra ställen, men det kan ju snabbt ändras då det på grund av den höga åldersstrukturen är flera fastigheter som byter ägare till några under 30 år med barn. Fast enligt Trafikverket är det ju äldre och för all del barn som är normerande när man skall anpassa vägarna så man funderar hur Herrljunga kommun tycker anpassningen skall göras på Vretavägen även om det är en statlig väg

ANNONS

Då vi frågat om varför väg 1927/Vretavägen ej anses prioriterad avseende hastigheten kontra de oskyddade trafikanterna har vi inte mottagit något ordentligt svar utan enbart lite svepande förklaringar om varför det inte anses finnas behov av detta.

Det har t.o.m. getts lite gliringar vid andra frågeställningar då vi frågade om utryckningstider bland annat att det är ju den hastigheten ni eftersträvar, men då måste ju våra lantbrukare köra dagligen igenom Vreta med sina stora ekipage och det är de säkert inte intresserade av. Att parkera fordon några timmar utefter vägen gör heller ingen långtradare glad.

Vi har förstått att centrala delarna av Herrljunga, Ljung och Annelund anses vara viktigast antagligen för de folkvalda inte lyckats se att även utanför dessa delar kan det vara befogat med anpassningar.

Så det vore trevligt om kommunen kunde visa hur de ställer sig till framtidens vägar runtom i kommunen i förhållande till nollvisionen. För om man tolkar svaren vi fick av några (3) partiföreträdare, så ligger man rätt långt ifrån denna vision

Vretavägens försvarare

ANNONS