Vårgårda ska vara ett gott ställe för årsrika!

Dags för krafttag för årsrika. Seniorerna bär upp viktiga delar av det sociala livet, förenings- och kulturlivet och hjälper till att sätta guldkant på livet för många andra.

ANNONS
|

En guldkant som alla behöver, inte minst de som bor på särskilda boenden eller är starkt beroende av hemtjänsten. I Vårgårda har mycket av den trivsel- och friskvårdsverksamhet som fanns tidigare tappats bort under pandemin. Här behövs nya krafttag!

För en god äldreomsorg behöver vi ha bättre kontinuitet av personal i hemtjänsten. Genom ny teknik och digitalisering kan personalen bättre tillgodose vårdtagarnas behov och frigöra tid för fler aktiviteter. Personal behöver kontinuerlig kompetenshöjning inom omvårdnad och språk. Vi behöver fler platser på demensboende och fler bostäder för äldre bör byggas i centrum.

Ålder är en siffra och seniorer är en superkraft i civilsamhället. Ett gott samhälle ska vara ett gott liv för alla.

ANNONS

Vårgårda Centerkvinnor

Birgit Kullingsjö (C)

Anneli Hermansson (C)

Inga Olausson (C)

Marianne Andersson (C)

ANNONS