Alingsåshem
Alingsåshem Bild: Filip Landqvist

Värna tryggheten – sälj inte människors hem!

Alingsåshems hyresrätter är en tillgång för kommuninvånarna, skriver debattörerna.

ANNONS
|

Att Alingsåshem går vidare med planer på försäljning av fastigheter väcker oro hos många hyresgäster. Det är deras hem det handlar om. Och det är bara kommunens eget bostadsbolag som har ett allmännyttigt syfte. Om Alingsåshem säljer betyder det att kommunen förlorar kontrollen över lägenheter som avyttrats till en ny ägare med helt andra motiv.

Alingsåshem är kommunens allmännyttiga bostadsbolag. Nyttan med allmännyttan är bland annat att som kommun kunna säkra upp att det finns ett brett utbud av bostäder för att tillmötesgå de bostadsbehov som finns hos breda grupper. Det spelar därför roll vem som äger och förvaltar fastigheterna.

ANNONS

Alingsåshems försäljningsplaner väcker oro hos många hyresgäster. Det visar sig i de många kommentarer som Hyresgästföreningen har fått från medlemmar boendes hos Alingsåshem. ”Jag har valt ett kommunalt bostadsbolag åt mig och mina barn just för att det skulle vara tryggt och långsiktigt” skriver en hyresgäst. ”Dåligt för alla eftersom hyrorna säkerligen kommer att höjas och många kommer att tvingas flytta”, skriver en annan av Alingsåshems hyresgäster.

Alingsåshem säger att det är så kallade ”ickestrategiska lägenheter” utan stora renoveringsbehov som ska säljas. De inser förstås, precis som hyresgästerna, att en ny ägare kommer att vilja höja hyrorna mer än nödvändigt. Ser inte aktörer på köpsidan en potential till värdeökning genom höjda hyror är det rimligtvis svårt att få dem att vilja köpa fastigheterna. Även om renoveringsbehovet är begränsat kan de renovera för att få upp standarden och därmed även hyresnivåerna.

Alingsåshems hyresrätter är en tillgång för kommuninvånarna. Även för de som inte bor hos Alingsåshem idag, men kanske behöver söka sig en hyresrätt till överkomlig hyra i framtiden. Kanske för att du blir äldre och behöver något mer underhållsfritt som går ihop med pensionen. Eller kanske för att du är en av de unga som redan idag står i bostadskö i hopp om ett eget hem. Många unga och äldre har en lägre betalningsförmåga, och då spelar det roll i vilket syfte hyresrätter ägs och förvaltas.

Försäljningar av fastigheter som alingsåsarna äger tillsammans är därför alltid ett risktagande. Sälj inte Alingsåshems fastigheter! Det är oansvarigt, äventyrar trygghet och bostadsförsörjning.

Hyresgäster hos Alingsåshem

Agnetha Andersson, regionordförande Hyresgästföreningen BohusÄlvsborg-Skaraborg

Linda Borg, föreningsordförande Hyresgästföreningen MittVäst

LÄS MER:Nya utförsäljningar av Alingsåshem att vänta

LÄS MER:Ja till Kabom som nytt kommunhus

LÄS MER:Så mycket betalar Alingsås kommun i hyra för Vardagas äldreboenden

ANNONS