Alingsås – rondellernas huvudstad

I AT har vi skrivit om projekt, som Trafikverket och Alingsås kommun tittar på för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten på E20 och anslutande vägar genom Alingsås.

ANNONS
|

Långa köer, trångt och risk för olyckor. Så ser trafiksituationen ut på E20 i Alingsås. Det största projektet som planeras är att ta bort trafikljusen på Götaplan till förmån för en rondell. Planer finns också att ersätta trafikljusen i korsningen Kungsgatan/väg 180 med en rondell.

Den omfattande mängden av fordon som varje dygn trafikerar E20, inte minst all tung trafik, gör att det inte går att bygga en liten fjuttig rondell, där lastbilar med släp knappt tar sig fram. För att trafiken ska flyta på utan störningar, behövs det stora rondeller med rejält utrymme.

Inte nog med projekten ovan. Under 2022 ska trafikljusen vid Stråhles allé/Göteborgsvägen ersättas med en cirkulationsplats (rondell). Och året därpå är det tänkt att även trafikljusen vid Stationsgatan/Viktoriagatan ska bort. Även här ska det bli en rondell. På båda dessa platser ser det trångt ut, men lugnande besked kommer från Alingsås kommun, ”Det kommer att finnas plats. Vi har tagit fram skisser och utrett detta ordentligt, säger Hanna Jonsson, avdelningschef för samhällsplanering och offentlig utemiljö.

ANNONS

Det är bara att hålla tummarna, så att det inte går som för rondellen vid Kristineholmsvägen/Mejerigatan. Den anlades i början av 2019, men fick grävas upp efter några dagar då lastbilar med släp inte kunde ta sig igenom. Felet berodde enligt kommunen på en kommunikationsmiss mellan Alingsås kommun och projektören.

Det är bra att kommunen tar tag i trafikproblemen. Som situationen ser ut i dag, kan det bara bli bättre!

För cirka sex år sedan marknadsfördes Alingsås som ”The Capital of Fika”. Känns som det är läge för en ny lansering, ”Alingsås - The Capital of Roundabouts” (rondellernas huvudstad). Det lockar inga nya turister, men fungerande vägar utan trafikstockningar gör det möjligt att ta sig in till centrum och där kunna strosa runt i centrum och ta en fika.

Vårgårdaprofilen Marianne Andersson (C) har tillsammans med Mikael Henriksson dragit igång Facebooksidan ”Vi vill se gc-väg mellan Vårgårda och Alingsås”. De vill att Trafikverket omprövar ställningstagandet att smalna av väg 1900 (gamla E20 mellan Vårgårda - Bälinge) genom att gräva bort asfalt. ”Att man inte gör en riktig cykelväg här är åt skogen, det strider mot allt förnuft”, säger Marianne Andersson. Jag håller med henne.

ANNONS