Leif Brunnegård Håkansson: Håkansson: Å så åkte doktorn tebakers te kalast

Um en ble sjuker på den tia, då feck en anlita doktor Söderberg. Han bodde å hade si mottagning i ena villa på dä vi nu kallar Drôttninggata, skriver Leif ”Håkansson” Brunnegård.