Kersti Westin har läst ”Brottsplats KB”

Under många år genomförde filosofie doktor Anders Burius, chef för Handskriftsenheten på Kungliga biblioteket i Stockholm, systematiska stölder från sin arbetsplats.