Kersti Westin har läst Kate Rhodes "Dödens vik"

Efter många år som polis i London återvänder Ben Kitto till barndomshemmet på Bryher, den minsta av Scillyöarna, med 98 bofasta invånare som lever av fiske, båtbygge och sommarturism.