Företagsnytt

ANNONS
Företagsnytt
Nyheter

Ny bostadsrättsförening startas i Alingsås

Den 19 februari registrerades det nya bolaget Bostadsrättsföreningen Telfern i Alingsås hos Bolagsverket. De har sitt säte i Alingsås och ska ägna sig åt att "främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta lägenheter för lokaländamål åt medlemmarna, vilka ska bedriva mervärdesskattepliktig verksamhet, till nyttjande utan tidsbegränsning". Ordförande i företagets styrelse är Thorbjörn Wängvik, 62 år. I företagets ledning finns också Sebastian Crabb och Lars Kling.