Clabom AB – nytt företag startar i Vårgårda

Clabom AB har som sin verksamhet att "äga och förvalta aktier och andelar samt bedriva annan".