Nytt holdingbolag startar i Vårgårda

Östergården Holding AB ska "äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag".