Årsredovisningen klar: Så gick det för Fne Prefabmontage AB

Årsredovisningen är nu offentlig. Verksamheten står bokförd på 29 miljoner kronor i rörelseintäkter, en ökning på 4,4 procent från 2021. Resultatet före skatt är högre än föregående år, drygt 4,3 miljoner kronor mot ungefär 3,5 miljoner kronor.