Explosiv intäktsökning för Unionsexpressen Continental Railway AB

Företaget är i mål med sin årsredovisning. Så här ser det ut. Omsättningen i företaget är drygt 7.8 miljoner kronor, en ökning med In fin ity procent. Rörelseresultatet går från ett underskott på cirka -1.3 miljoner kronor till omkring 7.2 miljoner kronor plus (92%).