Intäkterna fortsätter växa för Motorex Nordic AB

Motorex Nordics räkenskapssiffror för i fjol är nu offentliga. Företaget omsatte cirka 64 miljoner kronor, 7,3 procent mer än under 2020. Rörelseresultatet minskar däremot med ungefär 200 000 kronor till knappt 1,6 miljoner kronor (2,4%).