Pilarna pekar nedåt för Förvaltningsaktiebolaget Skräddaren

Företaget är i mål med sin årsredovisning. Så här ser det ut. Företagets rörelseintäkter stiger med 0,2 procent och blev cirka 12,5 miljoner kronor. Rörelseresultatet sjunker däremot med knappt 5,1 miljoner kronor till omkring 1,9 miljoner kronor (14,9%).