Sävenfall & Lundgren Måleri Aktiebolag: Nu är redovisningen klar – så ser siffrorna ut

Sävenfall & Lundgren Måleris räkenskapssiffror för i fjol är nu offentliga. Företaget omsatte drygt 7.1 miljoner kronor, 5,7 procent mindre än under 2020. Rörelseresultatet minskar också med omkring 100 000 kronor till ungefär 250 000 kronor (3,6%).