Zabi Trading AB: Nu är redovisningen klar – så ser siffrorna ut

Företaget är i mål med sin årsredovisning. Så här ser det ut. Företaget hade knappt 7,6 miljoner kronor i rörelseintäkter, en förbättring på 7,1 procent från året före. Rörelseresultatet skjuter också fart, och slutar på ungefär 800 000 kronor (10,6%).