Betongföretag växer genom förvärv i Tyskland och USA

Thomas Betong, med verksamhet i Alingsås, expanderar genom köp av flera betongfabriker utomlands. Förhoppningen är att öka kunskapen om klimatförbättrad betong.