Här är Alingsås tomma lokaler – och planerna för dem

Färgaregatan, Drottninggatan och Gallerian Storken – det är några av de platser i centrum där det för närvarande finns tomma lokaler. AT har talat med ägarna av de aktuella fastigheterna för att kolla vilka nya hyresgäster som kan komma att ta över och när.