Stort intresse för egen lokal på Sävelund

På Krangatan på Sävelund har Egenlokal uppfört två byggnader med sammanlagt 36 lokaler. Alingsåshem, som förvärvat merparten av dem, står nu i begrepp att teckna kontrakt med spekulanter som lockats av konceptet.
– De här lite enklare lokalerna som går att anpassa är populära, säger Niklas Andreasson, fastighetsförvaltare.