”Tänk att vi ständigt återvänder till det mänskliga lidandet”

Strax före andra världskrigets utbrott flyr den unga österrikiskan Hedy Bercu undan nazisterna till Jersey. När tyskarna 1940 ockuperar kanalöarna försätts hon, på grund av sin judiska härkomst, i en farlig situation.