Thomas Fransson: … ändå är Finland lyckligaste landet

Att Suomi är en demokrati råder väl ingen tvekan om. Ändå är det förbjudet att bränna heliga skrifter på andra sidan Bottenviken, skriver Thomas Fransson med anledning av koranbränningen i Stockholm.