Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt AT
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
På måndag ska kyrkorådet i Alingsås diskutera tretton förslag till inriktningsbeslut som konsulter tagit fram efter intervjuer med förtroendevalda och tjänstemän. Alingsås pastorat behöver spara pengar på grund av sviktande medlemssiffror, och bland förslagen finns att man ska undersöka förutsättningar för att avveckla några kyrkor, däribland Landskyrkan. Bild: Totte Vesterlund
På måndag ska kyrkorådet i Alingsås diskutera tretton förslag till inriktningsbeslut som konsulter tagit fram efter intervjuer med förtroendevalda och tjänstemän. Alingsås pastorat behöver spara pengar på grund av sviktande medlemssiffror, och bland förslagen finns att man ska undersöka förutsättningar för att avveckla några kyrkor, däribland Landskyrkan. Bild: Totte Vesterlund

Kyrkoavvecklingar bland sparförslag

Svenska kyrkan i Alingsås tappar medlemmar och måste därför spara pengar.
Bland förslagen på besparingar finns avveckling av vissa kyrkor.

Svenska kyrkan tappar medlemmar runtom i Sverige. Alingsås pastorat har gått från 22 278 medlemmar 2015 till 21 437 år 2018. Kyrkan och dess verksamhet finansieras till stor del av kyrkoavgiften; den skatt som medlemmarna betalar.

I takt med att utträdena fortsätter minskar kyrkans intäkter.

Svenska kyrkan i Alingsås räknar med att gå minus 3,6 miljoner kronor i år. Ett underskott som täcks med medel från det fria egna kapitalet som uppgår till drygt 30 miljoner kronor.

I höstas tillsatte därför kyrkorådet en arbetsgrupp för att genomföra en översyn av pastoratets organisation.

Arbetsgruppen utgörs av ordförande i kyrkorådet Ola Ljungman (Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, Posk), Helena Wikman Ericson (S), vice ordförande i kyrkorådet, Billy Westerholm (S), ordförande i personalutskottet, Sofia Särdquist (Posk), ordförande i Alingsås församlingsråd, kyrkohederden Katarina Egfors Härnring, kanslichefen och HR-generalisten.

Arbetsgruppen har anlitat två konsulter som, efter intervjuer med tjänstemän och förtroendevalda, gjort en analys och tagit fram 13 olika förslag till inriktningsbeslut som kyrkorådet ska diskutera nu på måndag.

Bland annat föreslår konsulterna att man ska undersöka förutsättningarna att avveckla Bälinge kyrka och Landskyrkan.

Ola Ljungman (Posk), ordförande i kyrkorådet, säger att det är för tidigt för honom att ha en uppfattning om förslagen – men konstaterar:

– Man kommer att behöva göra besparingar, ingen tvekan om det.

Pär-Göran Björkman, Socialdemokraterna, ledamot i kyrkofullmäktige, betonar att diskussionerna än så länge är i ett inledande skede.

– Besparingar kan inte köpas av alla, men inget är överhuvudtaget beslutat än. Vi är i ett inledande skede. Det är ingen akut historia. Vi har en relativt god ekonomi i Alingsås pastorat. Det gäller att börja i tid om det visar sig att inkomsterna blir lägre beroende på minskande medlemsantal.

"Kommer bli massflykt"

En som oroas av förslagen är Boris Jernskiegg, Sverigedemokraterna, ledamot i kyrkorådet.

– Om den här konsultrapportens förslag går igenom så tror jag att det kommer bli en massflykt ur Svenska kyrkan i Alingsås. Jag tror att det är helt fel väg att gå, säger han och fortsätter:

– Man vill lägga ned de äldsta kyrkorna i församlingen, Landskyrkan och Bälinge. Vi tror att de flesta som är medlemmar i Svenska kyrkan är det för den kulturella kontexten; att vi har haft en statskyrka i tusen år och är ett kristet land med en kristen kultur. Vi tror att de flesta som fortfarande är med är måna om att detta kulturarv ska leva vidare, för många är det nog viktigare än religionen i sig.

Boris Jernskiegg (SD) kritiserar konsultrapporten och beskriver det som en politisk inlaga. Han undrar om det bara är Posk, bland de förtroendevalda, som har blivit hörda.

– Jag vet att det är fler nomineringsgrupper än Posk som har blivit intervjuade. Jag tror att flertalet nomineringsgrupper har varit delaktiga, säger Ola Ljungman.

Men inte alla?

– Nej, inte alla. Representationen i intervjugruppen är relevant för kyrkorådet och kyrkofullmäktige.

Boris kallar det för en politisk inlaga snarare än en konsultrapport?

– Jag förstår inte att han uttrycker sig på det sättet. Kyrkorådet har utsett en arbetsgrupp på ett demokratiskt korrekt sätt. Att arbetsgruppen har anlitat två konsulter beslutade kyrkorådet redan i september. Jag förstår inte vad han menar med det.