Ägarna till Centrumhallen i Sollebrunn Aktiebolag tog ut 4 miljoner kronor i utdelning - högsta summan på senaste fem åren

Företaget är i mål med sin årsredovisning. Så här ser det ut. Verksamheten står bokförd på 77,5 miljoner kronor i rörelseintäkter, en nedgång på 0,1 procent från 2021. Rörelseresultatet ökar däremot med 15,6 procent, och slutar på knappt 4 miljoner kronor (5,1%).