Alingsåshem satsar på smart energisystem

Just nu pågår installation av ett smart energisystem i Alingsåshems lägenheter i området Citronen. Målet är en jämnare och bättre inomhustemperatur tillsammans med ett minskat energibehov. Faller pilotprojektet väl ut kan systemet komma att användas i fler av bolagets fastigheter.