Allvarliga brister i vården på äldreboenden i Alingsås – ”Inte patientsäkert”

Bristande vårddokumentation. Vård i livets slutskede sker inte enligt regelverket. Läkemedelshanteringen är inte patientsäker. Personalen saknar både språkkunskaper och kompetens för arbetsuppgifterna.
Alingsås kommun kritiseras i en omfattande granskning från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – men kommunen slår tillbaka:
– Jag tycker granskningen är allvarlig och anmärkningsvärd på det sättet att jag uppfattar den som onyanserad, säger Eva-Lotta Pamp (M), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.