Arbetet med mötesplatsen i Stora Mellby fortsätter

Projektet med att skapa en mötesplats i Stora Mellby är nu inne på etapp 2. Ett arbete som skapat stort engagemang i bygden.
– Det är ett stöd som vi inte kan drömma om, säger Bengt Mökander.