Boendemodulerna i Nolby – en fråga för Mark- och miljööverdomstolen

Nästa steg är taget i processen för att etablera boendemoduler i Nolby. Kommunstyrelsen föreslås nu ta beslut om undertecknande av ett tioårigt arrendeavtal. Därefter återstår endast att bygglov beviljas.