Broar i Stadsskogen renoveras – trafikstörningar att vänta

Snart inleds renoveringen av broarna utmed Stadsskogsgatan – stora trafikstörningar är att vänta då bilbron under flera veckor stängs av för trafik.