Budgeten för reningsverkets ombyggnation ser ut att spricka

Ombyggnaden av Nolhaga reningsverk har uppskattats kosta cirka 435 miljoner kronor. Men det kommer sannolikt inte att var tillräckligt – istället föreslås nu en utredning av avloppsförsörjning för Alingsås kommun som helhet.
– Reningsverket håller bokstavligen på att falla isär, säger Josefin Pehrsson på samhällsbyggnadsförvaltningen.