E20-gruppen upphör med sin opinionsbildning i och med att man lämnat in sina synpunkter på Alingsås kommuns nya stadsplan. ”Vi kan inte komma längre nu”, säger Lennart Carlsson i gruppen.
E20-gruppen upphör med sin opinionsbildning i och med att man lämnat in sina synpunkter på Alingsås kommuns nya stadsplan. ”Vi kan inte komma längre nu”, säger Lennart Carlsson i gruppen. Bild: Bosse Åström

E20-gruppen lämnar synpunkt – och upphör

Nu har E20-gruppen i Alingsås lämnat sitt remissvar på Alingsås kommuns nya stadsplan. Det kan bli det sista man hör från gruppen som nu upphör med sin opinionsbildning kring E20-dragningen genom Alingsås.

ANNONS
|

Gruppen har verkat sedan 2017 och består av sex personer: Lennart Carlsson, Stefan Båge, Benny Bengtsson, Bertil Andersson, Gunnar Lidén och Carl-Eric Bergsén.

–Vi har presenterat vårt förslag för politikerna och kommunledningen. Vi kan inte komma längre nu, säger Lennart Carlsson.

Underlaget finns när det blir aktuellt med beslut, men det kommer inte att ske något förrän den dagen Trafikverket fattar beslut om fyrspår på järnvägen mellan Göteborg och Alingsås.

– Underlaget finns när det blir aktuellt med beslut, men det kommer inte att ske något förrän den dagen Trafikverket fattar beslut om fyrspår på järnvägen mellan Göteborg och Alingsås. Väg- och järnvägsfrågan är så starkt kopplade till varann att inget kan ske innan ett sådant beslut finns, säger Lennart Carlsson.

Politikerna måste enas

I de synpunkter som gruppen lämnat på den nya stadsplanen påpekar man att kommunen först bör fatta ett beslut om väg- och järnvägsreservat sydost om Alingsås. Det är grunden för gruppens förslag som syftar till att E20, liksom att två nya järnvägsspår för fjärr- och godstrafik bör gå i anslutning till den kraftledningsgata som ligger öster om Hjortmarka.

ANNONS

Nu har vi planterat våra idéer i den här frågan. När det blir dags för politikerna att fatta beslut, finns vårt underlag att ta ställning till.

Vidare menar gruppen att nuvarande E20 bör bli stommen i det lokala gatunätet och att stadskärnan kan förtätas genom att bygga ut Lyckan, Mjörnstranden, Lövekulle och Skår samt att man bör bygga färdigt Stadsskogen och även planera för en ny pendeltågsstation i Stadsskogen. Man menar att det även går att bygga längs järnvägen in mot centrum om godståg och fjärrtåg leds via nya spår öster om staden.

Vidare vill man se ett parkeringsgarage i direkt anslutningen till tågstationen i Alingsås, samt en pendelparkering i Stadsskogen.

– Nu har vi planterat våra idéer i den här frågan. När det blir dags för politikerna att fatta beslut, finns vårt underlag att ta ställning till. Det är politikerna som måste enas om ett förslag, och där är man inte än, säger Lennart Carlsson.

LÄS MER:Bil stoppades i Alingsås – män misstänks för drogbrott

LÄS MER:”Gott resultat” i sökandet efter misstänkt mördad man

LÄS MER:Berlin (L) kritisk mot dialogen om stadsplanen: "Medborgarna involveras för sent"

ANNONS