Efter fem år av ideellt arbete – snart är nya gång- och cykelvägen klar

En säker skolväg har legat högt på Magrabornas önskelista i decennier. Efter år av ideellt arbete är målet nu nära – så snart tjälen går ur marken kan den nya gång- och cykelbanan utmed väg 42 asfalteras och tas i bruk.
– Den är efterlängtad, säger Anna Larsson, som sitter i styrelsen för Gång- och cykelbaneföreningen Magra-Mörlanda-Sollebrunn.