Elev frias från hot om skolskjutning i Alingsås

Ett skämt – det är tingsrättens uppfattning om en elevs kommentar om att genomföra en skolskjutning i Alingsås. Nu meddelar tingsrätten dom mot eleven som åtalats för olaga hot.