Elev hotade med skolskjutning på Alströmergymnasiet

Under torsdagskvällen ska en elev på Alströmergymnasiet ha uttryckt hot om att skjuta på skolan i en gruppchatt. På fredagsmorgonen förhördes eleven av polis och därefter kunde undervisningen fortgå.
– Den här typen av hot är något som vi måste ta på allvar i alla lägen, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson (M).