Följ med på klotterjakt i kommunens gångtunnlar

Runt en miljon kronor årligen. Så mycket pengar uppskattar Björn Hammar, chef för teknisk service, att kommunen lägger per år på att ta bort klotter i gångtunnlar och på annan kommunal egendom.
AT följde med honom och kollegan Peter Jacobsson när de gav sig ut för att spana efter klotter.