Fordon stillastående på E20 — ett körfält blockerat

Trafiken på E20 mellan Hedvigsberg och trafikplats Bodarnamotet i riktning mot Göteborg påverkas av en stillastående bil med punktering, uppger Trafikverket.