Fordon stillastående på väg 1987 — stopp i ett körfält

En stillastående bil med en kranbil orsakar problem i trafiken på väg 1987 mellan Svarthall och Ulvarås i båda riktningarna, uppger Trafikverket.