Gång- och cykelbana leds om i Alingsås

Alingsås kommun anlägger en ny vattenledning i centrala Alingsås. Från och med denna veckan dras därför gång- och cykelbanan på sträckan tillfälligt om.
”Vi ber om att följa skyltning på plats”, skriver kommunen på sin hemsida.