Gratis halkskydd till Alingsås äldre

Från och med onsdagen delar Alingsås kommun ut ett begränsat antal halkskydd till seniorer.