Här får Alingsås sin första cykelgata

I slutet av augusti blir Konduktörsgatan en cykelgata där cyklar har företräde och fordon får köra max 30 kilometer i timmen.
– Alingsås första cykelgata är ett steg i riktningen mot att göra Alingsås till en ännu bättre cykelkommun, säger trafikplanerare Linnea Bergquist.