Här planeras för 100 bostäder

Hundra nya bostäder och ett äldreboende – det kan komma att bli verklighet i centrum. I förra veckan gav samhällsbyggnadsnämnden positivt planbesked till projektet.
– Det skulle betyda mycket för Alingsås, säger fastighetsägaren Jörgen Nilsson.