Ingela Wadbring en av konstnärerna i 10-årsjubilerande Konstriket

Första helgen i oktober arrangeras konstrundan Konstriket, som i år fyller tio år. Ingela Wadbring är en av 20 Alingsåskonstnärer vars verk konstpubliken kan ta del av.
– Det blir så opretentiöst när man ses hemma hos sig själv, säger Ingela, om sin medverkan.