Kommunens nota för att göra sig av med personal

Kommunens tillvägagångssätt att göra sig av med personal är kostsamt för skattebetalarna. Sedan 2018 har Alingsås kommun betalat ut närmare 16 miljoner kronor i avgångsvederlag – men kommunen har gjort krafttag mot dyra utköp.
– Att vissa får avsluta sin anställning med avgångsvederlag är ofrånkomligt, säger Daniel Filipsson (M).