Kraftig förlust för Serneke

Entreprenadbolaget Serneke gör närmare 40 miljoner i rörelseförlust i det tredje kvartalet, enligt bolagets färska delårsrapport.
– Vårt resultat i kvartalet är tydligt påverkat av marknadsläget, där uteblivna transaktioner är ett exempel, säger vd Michael Berglin.

ANNONS
|

Serneke redovisar en rörelseförlust på 39 miljoner för det tredje kvartalet. Det kan jämföras med en vinst på 25 miljoner vid motsvarande period i fjol.

Rusande inflation och den dystra ekonomiska utvecklingen bakom de svaga resultatsiffrorna, enligt vd Michael Berglin.

”Vårt resultat i kvartalet är tydligt påverkat av marknadsläget, där uteblivna transaktioner är ett exempel. Vår helhetsaffär är beroende av försäljningar från vår projektutvecklingsverksamhet, för att skapa resultat och frigöra kapital. Vi behöver öka aktiviteterna som skapar förutsättningar för kontinuerliga affärer. Vi ser även effekter i entreprenaden kopplade till världsläget: material-priserna pressar alla sedan länge och skapar en allmänt tuff situation i branschen”, skriver vd:n i en kommentar i delårsrapporten.

ANNONS

Delårsrapporten får ett dystert emottagande på Stockholmsbörsen. Efter ett par minuters handel faller Serneke-aktien med 2,6 procent.

Drar ner på egenutvecklade bostadsprojekt

För att möta uteblivna affärer och ett stigande kostnadstryck har Serneke redan börjat se över åtgärder, däribland begränsas investeringar i framförallt egna bostadsprojekt.

Ett sparprogram har satts i rullning, kommenterar vd Michael Berglin.

”Det förändrade läge vi befinner oss i kräver att vi agerar och visar handlingskraft. Vi har under hösten påbörjat genomförandet av ett program där vi på en rad punkter vidtar kraftiga åtgärder: vi organiserar om och minskar våra kostnader samtidigt som vi renodlar vårt uppdrag och underlättar styrning. Vi begränsar även investeringar i egenutvecklade projekt som vi idag bedömer har en svag avsättning i marknaden, framför allt projekt avsedda för bostäder”, kommenterar vd Michael Berglin.

Bland annat på nedskärningar i entreprenadbolaget. I början av oktober meddelade Serneke att 23 stycken yrkesarbetare varslades om uppsägning i Stockholm.

Revisorerna varnar: Serneke blöder pengar

Sernekes delårsrapport pekar också på att den lokala byggjätten blöder pengar, en utveckling som skönjts de senaste kvartalen.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till minus 261 miljoner kronor under det tredje kvartalet. Det ska jämföras med 207 miljoner under samma period förra året.

De negativa kassaflödet får bolagets revisorer att dra öronen åt sig.

I deras granskningsrapport skriver de:

”UPPLYSNING AV SÄRSKILD BETYDELSE

Utan att det påverkar vår slutsats ovan vill vi fästa läsarens uppmärksamhet på den information som lämnas i delårsrapporten under avsnittet Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer på sidan 13-14. Där framgår att bolagets kassaflöde för niomånadersperioden 2022 är negativt.”

Under tremånadersperioden juli till september har de likvida medeln minskat från 371 miljoner till 238 miljoner kronor.

Samtidigt har Sernekes låneskulder stigit till 1 135 miljoner kronor. Under samma period förra året var nettolåneskulden 863 miljoner kronor.

Så många lägenheter är kvar osålda i Karlatornet

Vad gäller entreprenadgruppens kronjuvel - Karlatornet - återstår 123 lägenheter kvar utan ägare.

”Produktionen av Karlatornet följer plan”, skriver Serneke i kvartalsrapporten.

När tornet nu är uppe på våning 65 av totalt 73 har 488 bostäder sålts i skyskrapan.

De första inflyttningarna beräknas kunna ske under det tredje kvartalet nästa år, vilket stämmer överens med tidigare prognoser.

Starkare orderingång

Samtidigt stiger bolagets omsättning – enligt färska delårsrapporten stiger intäkterna till 2 055 miljoner kronor, jämfört med 1 968 miljoner under samma kvartal 2021.

Orderingången pekar också uppåt. Serneke Group meddelar att orderingången steg till 2 684 miljoner kronor (1 195 miljoner kronor).

LÄS MER:Nu satsar Allebike och Serneke rejält: ”Alla vill åt samma håll”

LÄS MER:Snart öppnar hon Tallhyddan – ”Har ett koncept jag tror på”

LÄS MER:Vild tillväxt för Nybergs Svets Aktiebolag – steg med 57,5 procent

ANNONS